منو

لینک کانال تلگرام فراخوان انتخاب و عضو گیری از میان هنرمندان جوان

 فراخوان انتخاب و عضو گیری از میان هنرمندان جوان منتشر شد.

■ موسسه طرح فضا ـ گروه فرا بهره بردار مجموعه هنری و موزه خلیج فارس کیش و با حمایت سازمان منطقه آزادکیش و شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش در راستای حمایت از هنرمندان و افزایش تعامل میان هنرهای تجسمی و فضاهای زیستی و جامعه، برنامه ریزی نوینی جهت انتخاب و عضوگیری از هنرمندان سراسر ایران جهت بسط و توسعه متوازن امکانات دسترسی به فضاهای فرهنگی و هنری فاخر جهت ارائه آثار هنری، هنرمندان نموده است. لذا از کلیه هنرمندان سراسر ایران جهت حضور در این رویداد فرهنگی دعوت به مشارکت و همکاری می گردد.
■ گفتنی است امکانات و تسهیلات خاص و ویژهای در سه سطح برای عضویت در نظر گرفته شده است.

≡ دریافت اطلاعات کامل:

دسته بندی ها: فراخوان, فرصت شغلی

دیدگاه ها