منو

لینک تلگرام برای ارسال اثر فراخوان نمایشگاه گروهى هنرهای تجسمی در موزه هنرهای معاصر فلسطین

‌≡ فراخوان نمایشگاه گروهى هنرهای تجسمی در موزه هنرهای معاصر فلسطین ≡

■ مهلت ارسال آثار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ■

≡ «نقاشى، عکاسى، دیجیتال آرت و آثار حجمى» ≡
‎‏‎

‏ ■ T.me/naghshehonarexhibition

  • تلگرام براى ارسال آثار:
  • T.me/Oranousa
  • تلفن تماس:
  • ۰۹۱۲۵۲۶۳۶۶۴

≡ همراه گواهى دو زبانه صادره از طرف موزه
≡ ورودى هر اثر مبلغ ٢٠٠ هزار تومان

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان غیر رایگان, فراخوان نمایشگاه گروهی, فراخوان هنری

دیدگاه ها