منو

لینک تلگرام برای ارسال اثر فراخوان نمایشگاه گروهى ‎«نقاشى، عکاسى، دیجیتال آرت و آثار حجمى»

‌≡ فراخوان نمایشگاه گروهى
‎ «نقاشى، عکاسى، دیجیتال آرت و آثار حجمى» ≡
‎در گالرى بین المللى احسان
‎واقع در شمیران، آجودانیه
‎‏‎
‎≡ زمینه ها: #حجم #عکس #دیجیتال_آرت #نقاشی #نمایشگاه_گروهی

≡ کانال تلگرام:

T.m/naghshehonarexhibition

≡ تلگرام براى ارسال آثار:

‎‏■ T.me/Oranousa

و واتس اپ
‎تلفن تماس:
۰۹۱۲۵۲۶۳۶۶۴
در پایان نیز گواهى شرکت به هنرمندان تقدیم مى شود.

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان غیر رایگان, فراخوان نمایشگاه گروهی

دیدگاه ها