فراخوان | فستیوارت

منو

ترجمه کتاب

فراخوان دومین جایزه‌ ابوالحسن نجفی برای کتاب های ترجمه شده منتشر شد. ■ مهلت: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ ■ ■ استاد ابوالحسن نجفی تجسم فرهنگ بود و فرهنگ تمام زندگی او. آثار او در فرهنگ‌نگاری، ادبیات، وزن شعر راهگشا و راهنمای اهل فرهنگ و ترجمه‌های‌‌اش معیاری برای مترجمان، ویراستاران و علاقه‌مندان به ادبیات جهان است. ترجمه‌ها و نوشته‌های نجفی، بسیاری از امکانات ناپیدا و ناشناخته‌ی زبان فارسی را نشان می‌دهد و هر یک از آن‌ها الگویی است برای مترجمان و نویسندگان…

 

فراخوان های مشابه:  , ,