فراخوان | فستیوارت

منو

جایزه برای پژوهش

فراخوان جایزه دانشمند جوان انسان و کره مسکون یونسکو سال ۲۰۱۸ منتشر شده است. ■ مهلت: مهر ۱۳۹۶ ■ بر اساس خبر منتشر شده در وبسایت کمیسیون ملی یونسکو، این سازمان هر سال با هدف تشویق دانشمندان جوان کشورهای در حال توسعه به تحقیق در خصوص مسائل مرتبط با ذخیره‌گاه‌های زیست­‌کره و همچنین تبادل اطلاعات و تجربیات بین دانشمندان نسل جدید، جایزه‌ای را با عنوان دانشمند جوان انسان و کره مسکون (MAB) اعلام می‌کند. متقاضیان دریافت جایزه باید تا ۴۰سال…

 

فراخوان های مشابه:  ,