منو

جایزه هنری

فراخوان نشان «دکتر صارمی» منتشر شد. مهلت: ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ به گزارش فستیوارت بر اساس خبر مناشر شده در هنرآنلاین،…
فراخوان چله سرود انقلاب توسط حوزه هنری انقلاب اسلامی منتشر شد. ■ مهلت: ۵ اسفند ۱۳۹۶ ■ به گزارش فستیوارت…