فراخوان | فستیوارت

منو

معرفی کتاب

جلد اول کتاب «شاعران اشرف» منتشر شد. ■ این کتاب تلاشی است در جهت شناساندن ظرفیت های ادبی و معرفی پیشکسوتان هنر نِوشتن، همچنین بازشناسی چهره پژوهشگران قدرتمند هنر اشرف در شرق مازندران. ■ بدون شک این کتاب نواقصی هم دارد که با شنیدن نظر منتقدان جدی ادبیات، در چاپ های بعدی، اصلاح خواهد شد اما نیت گردآورندگان این مجموعه از جمع آوری آثار و احوال شاعران پیشکسوت اشرف البلاد، هم شناساندن این ستاره های جاودان ادب و هنر به…

 

فراخوان های مشابه:  

کتاب نفیس «راز ساز در ساختار تار» به همراه لوح فشرده حاوی فیلم آموزشی و مستند ساخت تار، با آرم وهمکاری کمیسیون ملّی یونسکو در ایران منتشر شد. کتاب حاضر، پژوهشی گسترده در ساختار ساز تار ایرانی و دستاورد تلاشی است که پانزده سال به درازا کشیده است و شامل: بر کشیدن حجاب از رموز تار سازی یحیی، تاریخچۀ تار به­همراه ترجمۀ به زبان انگلیسی آن، الگو شناسی تار، عکسبرداری و الگو برداری از تارهای گوناگون ساخت هنرمندان چیره دست…

 

فراخوان های مشابه:  ,