منو

وبسایت فراخوان مقاله کنفـرانس دو سالانه‌ی جامعه و معماری معاصر

فراخوان مقاله کنفـرانس دو سالانه‌ی جامعه و معماری معاصر منتشر شد.

■مهلت: ۱۵ آذر■

 • کنفرانس دو سالانه‌ی جامعه و معماری معاصر، با هدف سوق دادن جامعه ی مهندسان و محققان به زیرمجموعه های علم روانشناسی محیط، تمایل بر مجالست این بزرگواران و نشر دانش آنها در سال جاری دارد.
 • هدف عمده‌ی این همایش، تلاش برای گردآمدن اهالی علم و دانش به منظور تقویت و گسترش فضای وصل آراءموثر بر این گرایش و جامعیت بخشیدن به مبانی نظری معماری در تداوم ایرانی کردن مطالعات این زمینه است. امید است افزایش پژوهش های مثمر ثمر در این شاخه و سپس انتشار آن به جامعه‌ی علوم انسانی و طراحان به پدید آمدن بستری مطلوب برای نزدیک کردن مطالعات بنیانی به کاربردهای موثر در طراحی کمک نماید.
 • این کنفرانس، از همه‌ی بزرگواران و علاقه مندان پژوهش در این زمینه دعوت می‌کند آثار پژوهشی خود را برای تکامل دانش بشری ارائه نمایند.

محورهای همایش

محور ویژه:  پایداری اجتماعی در معماری و شهرسازی معاصر

معماری معاصر

 • نقد و تحلیل بناها و آثار معماری دوره معاصر
 • مبانی زیباشناسی در معماری و شهرسازی معاصر
 • مبانی فکری در معماری و شهرسازی معاصر
 • ویژگی معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی
 • معماری و شهرسازی پایدار در ایران معاصر
 • معماری و شهرسازی معاصر – گرایش ها چالش ها
 • معماری معاصر کلان شهرها، بایدها و نبایدها
 • چالش های معماری معاصر در کلان شهرها
 • آسیب شناسی معماری معاصر ایران
 • تاثیر معماری غرب بر معماری معاصر ایران
 • پارادایم های معماری معاصر ایران
 • خانه، مسکن و الگوهای سنتی در ایران
 • سنت در معماری معاصر ایران
 • سیما و منظر شهری / توسعه شهری معاصر
 • تاثیر شهرسازی جدید بر شهرسازی معاصر ایران
 • تاثیر شهرسازی مدرن غرب بر شهرسازی معاصر
 • مطالعات میان رشته ای معماری و شهرسازی
 • نقد، تحلیل و سبک شناسی آثار در دوره معاصر
 • معماری و هویت شهری
 • معماری پایدار
 • روش ها و فناوری های نو در در معماری
 • انرژی های نو در معماری
 • سبک شناسی معماری
 • معماری خیابانی
 • تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
 • گرافیک شهری
 • مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
 • معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
 • معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
 • نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه
 • معماری منظر
 • زیبایی شناسی در معماری
 • معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
 • معماری ، اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
 • مصالح و روشها و فناوریهای نو در معماری و ارتقاء بهره‌وری در معماری
 • روشهای نو در طراحی معماری
 • معماری و خلاقیت
 • معماری و گردشگری
 • سازه های نو در معماری
 • مباحث در حوزه اقتصاد و معماری معاصر
 • سیر اندیشه های معماری
 • معماری و فرهنگ
 • معماری و انرژی
 • معماری پایدار، مبانی و مفاهیم توسعه پایدار در معماری
 • معماری و تکنولوژی
 • معماری و گردشگری، جغرافیا و اکوسیستم ها
 • آرمان شهرها و معماری
 • تنظیم شرایط زمین
 • معماری و توسعه پایدار
 • و محور های آزاد مرتبط با معماری معاصر

[irp]

جامعه و معماری

 • جامعه شناسی معماری
 • جامعه شناسی شهر
 • علوم انسانی و معماری
 • حقوق معماری
 • حقوق شهری
 • قوانین و مقررات معماری و شهرسازی
 • آموزش شهروندی
 • اخلاق شهروندی
 • شهروند الکترونیک
 • عدالت محیطی
 • معماری و سینما
 • شهر و سینما
 • ادبیات و معماری
 • گرافیک شهری
 • گرافیک محیطی
 • فرهنگ و معماری
 • جامعه اسلامی و معماری
 • تاریخ، فرهنگ، هویت و جهانی شدن
 • تحولات اجتماعی، جمعیت و سبک زندگی
 • مطالعات تطبیقی و میان رشته ای
 • هنجارها و ناهنجارهای رفتاری در شهر
 • روانشناسی محیطی در معماری و شهرسازی
 • نقش طراحی فضا در ایجاد تعاملات اجتماعی
 • نقش طراحی فضا در افزایش پویایی و مشارکت اجتماعی شهروندان
 • نقش و اثر متقابل فضا در توسعه اجتماعی
 • بررسی الگوهای اجتماعی فضا و جرم و نحوه توزیع مکانی و خاستگاه های فرهنگی آن
 • تأثرپذیری فرم های معماری از پدیده های فرهنگی ـ اجتماعی
 • نگرش های جامعه شناسانه در طراحی معماری
 • جامعه شناسی شهری، فرهنگ و روابط اجتماعی
 • و دیگر محور های مرتبط با جامعه و معماری

روانشناسی و معماری

 •  دانش روانشناسی محیط
 • طراحی روانشناسانه
 • علوم رفتاری و مبانی نظری معماری
 • مدل‌های رویه علمی طراحی محیط
 • ماهیت محیط
 • نظریات روانشناسی محیطی
 • فرایندهای بنادین رفتار انسان
 • محیط مصنوع و رفتار انسان
 • الگوهای فعالیت و محیط ساخته شده
 • فضای فعالیت انسان سنجی و مهندسی عوامل انسانی
 • نقشه های شناختی و رفتار فضایی
 • حلوت، قلروپایی، فضای شخصی
 • نظریه ی همجواری
 • تعامل اجتماعی و محیط ساخته شده
 • نهادهای اجتماعی و محیط ساخته شده
 • ارزش های زیبا شناختی و محیط ساخته شده
 • نظریه ی زیبا شناسی
 • زیبایی شناسی فرمی و نمادین
 • ادراک محیطی
 • تاثیرات هیجانی محیط اطراف
 • فضای روانی محیط
 • قلمروگرایی در معماری
 • ازدحام
 • محیط‌های کاری و محیط‌های یادگیری
 • محیط های مسکونی
 • محیط طبیعی
 • مشکلات محیطی و راه حل های رفتاری
 • وندالیسم
 • تفاوت های فردی در ارتباط و عملکرد محیطی
 • نظریات مرتبط با حس مکان،تعلق به مکان و دلبستگی به مکان
 • و دیگر محور های مرتبط با روانشناسی و معماری

هزینه های همایش

کلیه هزینه ها پس از اعلام نتیجه داوری و پذیرش مقاله دریافت می شود و برای ثبت نام در سایت و ارسال مقاله  نیاز به واریز هیچگونه هزینه ای نمی باشد.

نوع ثبت نام هزینه(تومان)
ثبت نام

غیر حضوری

ثبت نام دانشجویی (با مقاله-بدون حضور در کنفرانس) ۹۷۰۰۰
ثبت نام اساتید و اعضای هیت علمی (با مقاله-بدون حضور در کنفرانس) ۱۱۵۰۰۰
ثبت نام آزاد (با مقاله-بدون حضور در کنفرانس) ۱۲۵۰۰۰
ثبت نام

حضوری

 

ثبت نام دانشجویی (با مقاله و حضور در کنفرانس) ۱۳۵۰۰۰۰
ثبت نام اساتید و اعضای هیت علمی (با مقاله و حضور در کنفرانس) ۱۴۵۰۰۰
ثبت نام آزاد (با مقاله و حضور در کنفرانس) ۱۵۵۰۰۰
فقط شرکت درکنفرانس( بدون مقاله) ۶۰۰۰۰
سایر خدمات هزینه مقاله دوم به بعد(هر مقاله) ۷۵۰۰۰
درخواست گواهینامه اضافی برای سایر نویسندگان(هرگواهی) ۱۸۰۰۰

دانلود ها

غیر از آفرینش هنری و ادبی، به دغدغه بیشتر نیاز ندارید. در صورت تمایل، ثبت نام، ترجمه متن یا اطلاعات و وایز هزینه شرکت در فراخوان های بین المللی برای شما انجام می شود.

≡ برای سفارش ترجمه، ثبت نام یا پرداخت هزینه ها از طریق تلگرام، اینجا کلیک کنید.

دسته بندی ها: فراخوان غیر رایگان, فراخوان مقاله

دیدگاه ها