فراخوان | فستیوارت

منو

فراخوان اکسپو

فراخوان اولین اکسپو نقاشی دانشجویی با حمایت معاونت پژوهشی و دانشکده هنر دانشگاه الزهرا منتشر شد. ■ مهلت: ۱۵ دی ۱۳۹۶ ■ ≡ اهدف برگزاری اکسپو دانشجویی نقاشی: ■ ارائه دیدگاه های نو و بدیع نسل جوان در عرصه نقاشی ■ تقویت روحیه اجتماعی و خود اتکایی در بین دانشجویان هنری ■ کمک به رفع بخشی از مشکلات مادی دانشجویان هنر که تحصیل پر هزینه دارند ■ ارتقا سطح درک هنری جامعه با ارائه آثار دانشجویی نسبتا اقتصادی ■ ایجاد…

 

فراخوان های مشابه:  , , ,