منو

فراخوان معماری

فراخوان اولین کنگره بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی کلانشهرها راهکارها و چالش ها منتشر شد.…
فراخوان مسابقه بین المللی طراحی محوطه و طراحی معماری «مجتمع خدماتی-رفاهی بین راهی سرزمین ایرانیان» منتشر شد. ■ مهلت: ۳۱…