فراخوان | فستیوارت

منو

گرنت

فراخوان جایزه حمایتی تاداگرنت ۲۰۱۷ در قالب یک چیدمان تعاملی منتشر شد. ■ مهلت: ۱ تا ۲۷ اردیبهشت ■ تادااکس TADAEX نام گالری: گالری محسن – پاسیو مدیا: چیدمان گشایش: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ از ساعت ۴ عصر تا ۹ شب پایان: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ بازدید روزانه : شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۱ صبح تا ۸ شب جمعه ها از ساعت ۴ تا ۹ شب گالری روز های پنجشنبه تعطیل است. آدرس گالری: بزرگراه مدرس شمال، خیابان ظفر، خیابان ناجی، خیابان…

 

فراخوان های مشابه:  ,