صفحه اختصاصی نمایشگاه گردان ها (کیوریتورها)ی همکار با فستیوارت

  • در میان رویدادهای هنری، فراخوان های برگزاری نمایشگاه های گروهی همیشه دارای اهمیت هستند. هنرمندان به دیده شدن و ارائه آثار، فروش و شرکت در نمایشگاه ها بعنوان بخشی از فعالیت حرفه ای خود نیاز دارند. در این مسیر، افراد یا گروه هایی بعنوان کیوریتور/گالری گردان اقدام به انتشار فراخوان، گردآوری آثار و تدارک ملزومات برگزاری نمایشگاه می کنند.
  • به سبب نوپا بودن این کنش ارزشمند هنری در ایران و علیرغم آن، فراگیر شدن سریع آن، هنرمندان در اعتماد و انتخاب گروه ها و افراد مناسب با تردیدهایی روبرو هستند. از آنجا که ثبت دقیق فعالیت کیوریتورها در پایگاهی مجزا انجام نمی شود، در فستیوارت تصمیم گرفته شد صفحه ای به هر یک از کیوریتورهایی که فراخوان خود را در آن منتشر می کنند، اختصاص داده شود تا شرکت کنندگان و مخاطبان بتوانند نظر و دیدگاه خود را در آن ثبت کنند. از این طریق تصمیم گیری برای هنرمندانی که در آینده تصمیم به شرکت در این فراخوان ها می گیرند، راحت تر و دقیق تر خواهد بود. در ادامه لینک صفحات اختصاصی کیوریتورها درج می شود که می توانید با مراجعه به صفحات آنها، نظر خودتان را ثبت یا از تجربه دیگران استفاده کنید.

 

  • لیست ابتدا بر اساس نام گروه و سپس بر اساس نام کیوریتور و به ترتیب حروف الفبا مرتب شده است.
  • کیوریتورها/هنرمندانی که مستقلا فعالیت می کنند، بعد از گروه ها درج شده اند.
  • برای مشاهده صفحه اختصاصی هر کیوریتور/هنرمند روی نام آن کلیک کنید.

 

فهرست هنرمندان همکار با فستیوارت

به ترتیب الفبایی

نام گروه/هنرمند نام کیوریتور محل فعالیت
گروه هنری سونر
〉 رویا شهسوار تهران
گروه هنری نقش هنر 〉 پروین معراجی

〉 ارغوان افشاریان
تهران
گروه هنری نیدراآرت محسن محمدزاده ترکیه، فرانسه، ایتالیا
گروه هنری نیلی بابک عجمی تهران
گروه هنری ونوس 〉 سارا مفتح  تهران
گروه هنری ایماژ 〉 امیررضا کوهی  تهران
Armaghan Kazemi
〉 Personal Page Khuzestan

اگر شما کیوریتور هستید، برای درج رایگان نام شما در این جدول و اختصاص صفحه شخصی در فستیوارت به شما، اینجا کلیک کنید.

 

 

با آرزوی موفقیت برای شما.