منو

اورانوس افشاریان

صفحه اختصاصی ثبت نظرات شرکت کنندگان در نمایشگاه های کیوریتوری شده توسط خانم«اورانوس افشاریان»

 

گروه هنری «نقش هنر» با کیوریتوری خانم ها «پروین معراجى»، «اورانوس افشاریان» و «ارغوان افشاریان» اقدام به انتشار فراخوان و برگزاری نمایشگاه های هنری در گالری های تهران می نمایند.

این صفحه با هدف ثبت نظرات شرکت کنندگان در نمایشگاه های کیوریتوری شده توسط خانم «اورانوس افشاریان» ایجاد شده است. ثبت نظرات شرکت کنندگان می تواند هم در تصمیم گیری هنرمندانی که در آینده قصد حضور در فراخوان های ایشان را دارند، بسیار مفید و کاربردی باشد و هم باعث بهبود عملکرد این کیوریتور باشد.

≡ اورانوس افشاریان

■ متولد مرداد ١٣٧۴

≡ سوابق تحصیلی

■ فارغ التحصیل رشته حقوق قضایى
■ مدرس نقاشى در آموزشگاه هنرهاى تجسمى نقش هنر با مجوز رسمى از وزارت ارشاد اسلامى
■ بازیگر تئاتر

≡ رزومه شخصى:

■ نمایشگاه گروهى پلاسکو: گالرى علیها ٨ بهمن ماه ٩۵، تهران، ایران
■ نمایشگاه گروهى Untitled 1: گالرى آیریک ٢٨ مهر ماه ٩۶، تهران، ایران
■ نمایشگاه گروهى منطق گنگ: گالرى خانه عکاسان جوان ١١ آبان ماه ٩۶، تهران، ایران
■ نمایشگاه گروهى تنها نیستیم: فضاى هنرى سرفیس ایرانشهر، گالرى ایرانشهر ٢۶ آبان ماه ٩۶، تهران، ایران
■ نمایشگاه گروهى جنگ و صلح: گالرى آکادمى نقاشان آذربایجان ١٧ آذر ماه ٩۶، باکو، آذربایجان
■ نمایشگاه گروهى Domination: گالرى آرتم ١٢ آذر ماه ٩۶، لس آنجلس، آمریکا
■ نمایشگاه گروهى نوستالژى: موزه خلیج فارس ٢٠ آذر ماه ٩۶، جزیره کیش، ایران
■ نمایشگاه گروهى نقاشى: گالرى نیش آرت ٢٣ آذرماه ٩۶، استانبول، ترکیه
■ نمایشگاه گروهى نقش هنر: گالرى آیریک ۴ اسفند ٩۶، تهران، ایران
■ نمایشگاه گروهى نقش هنر: موسسه فرهنگى هنرى صبا، سالن لرزاده و فرشچیان ٧ اسفندماه ٩۶، تهران، ایران
■ نمایشگاه گروهى نقش هنر: گالرى بین المللى احسان ١١ اسفند ٩۶، تهران، ایران
■ نمایشگاه گروهى نقاشى: گالرى ژینوس ٢٧ اسفند ماه ٩۶، تهران، ایران
■ نمایشگاه گروهى آن ها: گالرى بهارستان ٢۴ فروردین ٩٧، تهران، ایران
■ نمایشگاه گروهى مثل سه نقش: گالرى بین المللى احسان ٢۴ فروردین ٩٧، تهران، ایران
■ نمایشگاه گروهى هنرمندان امروز: موسسه فرهنگى هنرى صبا، وابسته به فرهنگستان هنر، ٣٠ فروردین ٩٧
■ نمایشگاه گروهى نقش در نقش: موزه هنرهاى معاصر فلسطین، وابسته به فرهنگستان هنر، ٩ اردیبهشت ٩٧، تهران، ایران
■ نمایشگاه گروهى نقش هنر: گالرى بین المللى احسان ١۴ اردیبهشت ٩٧، تهران، ایران
■ نمایشگاه گروهى صد نقش: موزه هنرهاى معاصر فلسطین، وابسته به فرهنگستان هنر، ٣٠ اردیبهشت ٩٧، تهران، ایران
■ نمایشگاه گروهى نقش هنر: گالرى آیریک ١٧ خرداد ٩٧، تهران، ایران
■ نمایشگاه گروهى نقش و نگار: موسسه فرهنگى هنرى صبا، سالن لرزاده و فرشچیان ٢٠ خرداد ٩٧

≡ کیوریتور:

■ نمایشگاه گروهى هنرمندان معاصر: گالرى آیریک ٨ دى ماه ٩۶
■ نمایشگاه گروهى هنرمندان معاصر: گالرى آیریک ١۵ دى ماه ٩۶
■ نمایشگاه گروهى هنرمندان معاصر: گالرى آیریک ٢٠ اسفند ماه ٩۶
■ نمایشگاه گروهى نقش هنر: گالرى بین المللى احسان ١١ اسفند ماه ٩۶
■ نمایشگاه گروهى نقش هنر: گالرى شلمان ١٨ اسفند ٩۶
■ نمایشگاه گروهى هنرهاى تجسمى: گالرى یاسمین ١٨ اسفند ٩۶
■ نمایشگاه گروهى نقش هنر: گالرى آیریک ٧ اردیبهشت ٩٧
■ نمایشگاه گروهى نقش در نقش: موزه هنرهاى معاصر فلسطین، وابسته به فرهنگستان هنر، ٩ اردیبهشت ٩٧
■ نمایشگاه گروهى نگاه ما: گالرى بین المللى احسان ٢١ اردیبهشت ٩٧
■ نمایشگاه گروهى آفرینش: گالرى بین المللى احسان ۴ خرداد ٩٧
■ نمایشگاه گروهى آفرینش: موزه هنرهاى معاصر فلسطین، وابسته به فرهنگستان هنر، ١٠ خرداد ٩۶

≡ راه هاى ارتباطى:

■ شماره تماس: ٠٩١٢۵٢۶٣۶۶۴
■ شماره تلگرام و واتس اپ: ٠٩٣٩۵٢٠٧٢۵٩
■ آدرس ایمیل: oranoosafshariyan@gmail.com

 

■ لطفا در زمان درج نظر، به موارد زیر توجه کنید.

  1. در صورت تمایل به درخواست پاسخ، راه تماس با خودتان را در متن پیام ذکر کنید.
  2. لطفا تاریخ نمایشگاهی را که در آن شرکت کرده اید، بنویسید.
  3. نظرات شما در بررسی تداوم همکاری با کیوریتوها تأثیر مستقیم خواهد داشت.

دیدگاه ها