صفحه اختصاصی ثبت نظرات شرکت کنندگان در نمایشگاه های کیوریتوری شده خانم «رویا شهسوار»

گروه هنری «سونر» با کیوریتوری خانم «رویا شهسوار» اقدام به انتشار فراخوان و برگزاری نمایشگاه های هنری در تهران می کند. این صفحه با هدف ثبت نظرات شرکت کنندگان در نمایشگاه های کیوریتوری شده توسط خانم «رویا شهسوار» ایجاد شده است. ثبت نظرات شرکت کنندگان می تواند هم در تصمیم گیری هنرمندانی که در آینده قصد حضور در فراخوان های ایشان را دارند، بسیار مفید و کاربردی باشد و هم باعث بهبود عملکرد این کیوریتور باشد. متن معرفی زیر توسط ایشان تنظیم شده است.

≡ رویا شهسوار (رقیه شهسواری)

■ متولد ۱۳۶۰ | تهران
■ فارغ التحصیل کاردانی گرافیک ۱۳۹۱
■ کارشناسی تصویر سازی ۱۳۹۳
■ کارشناسی نقاشی ۱۳۹۶

■ ۱۳۷۴ آغاز فعالیت هنری و فراگیری طراحی در سن ۱۴ سالگی.
■ ۱۳۸۰ فعالیت جدی در زمینه فراگیری طراحی و نقاشی نزد اساتید برجسته ی نقاشی به مدت ۱۰ سال.
■ و شرکت در سه نمایشگاه گروهی نزد این اساتید در سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۴، ۱۳۸۸

≡ شرکت در نمایشگاههای گروهی

■ فرهنگسرای اشراق نمایشگاه گروهی نقاشی قفس خرداد ۱۳۹۶
■ فرهنگسرای شفق نمایشگاه گروهی همزاد اسفند ۱۳۹۶

≡ سوابق کیوریتوری

■ نمایشگاه گروهی نقاشی ندای درون ـ خرداد ۱۳۹۷ ـ نگارخانه ی شیث

■ نمایشگاه گروهی عکس ـ خرداد ۱۳۹۷ ـ نگارخانه ی شیث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

■ لطفا در زمان درج نظر، به موارد زیر توجه کنید.

  1. لطفا تاریخ نمایشگاهی را که در آن شرکت کرده اید، بنویسید.
  2. در صورت تمایل به درخواست پاسخ، راه تماس با خودتان را در متن پیام ذکر کنید.
  3. نظرات شما در بررسی تداوم همکاری با کیوریتوها تأثیر مستقیم خواهد داشت.