جستجو

فراخوان شرکت دررویداد «اقتصاد فرهنگ و هنر»

پوستر فراخوان شرکت دررویداد اقتصاد فرهنگ و هنر

فراخوان شرکت در رویداد «اقتصاد فرهنگ و هنر» توسط پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس منتشر شد. مهلت: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ مهلت برای نام نویسی در کارگاه آموزشی: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ (به دلیل رایگان بودن کارگاه و ظرفیت محدود آن، پس از پایان نام نویسی افراد متقاضی در فهرست ذخیره برای شرکت در کارگاه […]