فراخوان رقابت طراحی صنعتی بین المللی Industart 2018

فراخوان رقابت طراحی صنعتی بین المللی Industart 2018 منتشر شد. مهلت: ۹ آذر ۱۳۹۷ ■ جایزه طراحی صنعتی بین المللی Industart فراخوان خود را برای بیش از ۵۵ کشور در سراسر جهان منتشر نموده است. این رویداد شروع امیدبخشی برای فعالیت در زمینه های مختلفی مانند طراحی، هنر معاصر، فناوری های مدرن و کسب و […]