جستجو

فراخوان دوره ی آموزش تخصصی مربیگری نقاشی کودکان

فراخوان شرکت در دوره ی آموزش تخصصی مربیگری نقاشی کودکان ،توسط دپارتمان تربیت مربی کودکان و نوجوانان،دانشگاه علم و فرهنگ منتشر شد. مهلت: ۴ بهمن ۱۳۹۷ ≡ مرکز آموزش های تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علم و فرهنگ دپارتمان تربیت مربی کودکان و نوجوانان برگزار می نماید: ■ دوره تخصصی تربیت مربی نقاشی کودکان ■ویژه […]