یک #جای_دنج در شهر خودتان سراغ ندارید؟

سلام. در هر شهر و دیار، جاهای هنری دنج و خوبی ساخته شده که ارزش دیدن دارد. در آنجا احساس خوبی به شما دست می دهد یا آدم های خوبی در آنجا در رفت و آمد و معاشرت هستند. بعضی از این جاهای دنج شناخته شده هستند و بعضی هم خیر. اگر شما صاحب یا مدیر یکی از این جاهای خوب هستید یا جای دنجی را می شناسید، می توانید آن را به دیگران معرفی کنید. برای این کار، یک فایل نمونه آماده کرده ام که لینک آن را بعد از این متن قرار می دهم. آن را دانلود و اطلاعات خودتان را جایگزین اطلاعات پیش فرض آن کنید. بخش هایی را که مربوط به شما نمی شود، حذف کنید و سپس متن آن را کپی کنید (نه فایل آن را) و در تلگرام برای من به نام کاربری « https://telegram.me/honarpazhouh » ارسال کنید.

فایل الگوی معرفی یک جای دنج را در یکی از فرمت هایی که کار با آن برای شما ساده تر است، دانلود کنید.