• فستیوارت تلاش می کند خبرهای ارسالی را از وبسایت های برگزار کننده اصلی و یا رسانه های معتبر گردآوری و در صورت نیاز ترجمه می شوند.
  • صحت و سقم موارد مطرح شده در فراخوان های ارسالی بر عهده برگزار کنندگان آنها است و فستیوارت در این باره مسئولیتی ندارد.
  • همواره امکان تغییر در شرایط و تاریخ های مطرح شده در فراخوان ها از جانب برگزار کنندگان وجود دارد. از این رو بررسی و پیگیری دقیق خبرهای هر جشنواره و رویداد باید از طریق مخاطبان انجام شود و در صورت تمایز بین اطلاعات این پایگاه اطلاع رسانی و پایگاه های اصلی، مسئولیتی متوجه فستیوارت نیست.
  • باز نشر خبرهای ارسالی در فستیوات در سایر رسانه های دیجیتالی و غیر دیجیتالی تنها با ذکر نام و لینک صفحه اصلی سایت به شکل « منبع خبر: فستیوارت | festivart.ir » مجاز است.
  • بازنشر خبرهایی که برای اعضای ویژه با پرداخت حق عضویت قابل دسترسی است، به هیچ عنوان مجاز نمی باشد. در این موارد باید از طریق انتشار لینک خبر اقدام به معرفی رویدادها شود.
  • هر عضو تا ۱۲ ساعت پس از فعال کردن حساب کاربری ویژه می تواند درخواست ترجمه یکی از خبرها را بدهد.
  • توسل به روش های غیرقانونی توسط اعضای عادی برای دسترسی به خبرهای ویژه به معنی خرابکاری تلقی می شود.
  • درصورت عدم رعایت این موارد، فستیوارت دارای حق شکایت و پیگیری قانونی از طریق دستگاه های ذیربط می باشد.
  • همه و یا بخشی از مقررات و شرایط مطرح شده در بندهای فوق می توانند با یا بدون اعلام عمومی تغییر کنند. بررسی همیشگی این مقررات در زمان ثبت نام و بعد از آن بر عهده کاربران است.