منو
فراخوان نمایشگاه گروهی «سمای قلم» گروه هنری ایماژ در گالری آیریک منتشر شد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ■ زمینه ها: #آبرنگ #حجم #طراحی…
فراخوان نمایشگاه گروهی «سمای قلم» گروه هنری ایماژ در «موسسه فرهنگی و هنری صبا» منتشر شد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ■ زمینه ها:…
≡ فراخوان کلاس های آموزش طراحی تخصصی (فیگوراتیو) و نقاشی «امیررضا کوهی» منتشر شد. ≡ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ■ آموزش مرحله ای…