جستجو

فراخوان نمایشگاه گروهى نقاشى، دیجیتال ارت، عکس و آثار حجمى

≡فراخوان نمایشگاه گروهى «نقاشى، دیجیتال آرت،عکس و آثار حجمى» ≡ ≡ این نمایشگاه ٨ دى ماه ۱۳۹۶ به مدت یک هفته در گالرى آیریک برگزار می شود.   ≡ شرایط شرکت در نمایشگاه: ■ تکنیک: آزاد ■ موضوع: آزاد ■ ابعاد:آزاد ■ آثار تایید شده در لیست فروش ما نیز قرار میگیرند. ■ آثار منتخب […]