جستجو

⁣فراخوان سومین سالانه هنرهای شهری تهران بهارستان ٩٧

⁣فراخوان سومین سالانه هنرهای شهری تهران بهارستان ٩٧ در حال دریافت آثار است. ■ مهلت بخش هنرهای محیطی و آذین‌بندی خلاق و نوگرا از ۱۴ تا ۲۱ بهمن ■ ■ مهلت بخش درختستان ۱۴ تا ۲۴ بهمن ■ ■ مهلت بخش دیوارهای کوچک شهر من ۱۴ تا ۲۶ بهمن ■ ■ مهلت بخش تخم‌مرغ‌های نوروزی۱۴ […]