فراخوان کلاس های دوره فن ترجمه

فراخوان کلاس های دوره فن ترجمه «محسن جاذب» منتشر شد. ■ جلسه توجیهی و تعیین سطح (رایگان) مورخ ۱۳ مهر ۱۳۹۶ ■   ■ دانشجویان در پایان این دوره معادل کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی با اصول و مهارت ترجمه عملی آشنا میشوند و میتوانند متون دانشگاهی و دیگر متون مورد نیاز را خود ترجمه کنند. […]