جستجو

فراخوان ورکشاپ کاغذهای ابر و باد و آهارمهره و نقاشیخط

فراخوان ورکشاپ ۵ نوع کاغذهای ابر و باد و آهارمهره استاد «دارابیان» و ۵تکنیک نقاشیخط «استادعلوی» منتشر شد. ■ مهلت ثبت نام: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ ■ ■ برگزاری: ۶ اردیبهشت ساعت ۱۰صبح الی ۲۰ عصر ■ ■ ظرفیت محدود(۳۰ نفر) ■ هزینه دو رشته ۲۰۰ هزارتومان ناهار،میان وعده؛کلیه وسایل اموزشی واعطای گواهی ■ روز ورکشاپ […]