فراخوان بیست و پنجمین رقابت بین المللی آهنگسازی دوم آگوست

فراخوان بیست و پنجمین رقابت بین المللی آهنگسازی دوم آگوست ۲۰۱۹ منتشر شد. مهلت: ۹ تیر ۱۳۹۸ ■ این رقابت برای بیست و پنجمین دوره در سال ۲۰۱۹ توسط تئاتر بلونیا، انجمن خانواده های قربانیان کشتار در ایستگاه قطار بلونیا در  ۲آگوست ۱۹۸۰ برگزار می شود. ≡ چه کسانی می توانند شرکت کنند؟ ■ شرکت […]