جستجو

فراخوان چهارمین مسابقه آهنگسازی کانون آهنگسازان

پوستر فراخوان چهارمین مسابقه آهنگسازی کانون آهنگسازان

فراخوان چهارمین مسابقه آهنگسازی کانون آهنگسازان و رهبران ارکستر خانه موسیقی برای آهنگسازی ارکستر بادی (چوبی و مسی) و سازهای ضربی منتشر شد. ■مهلت: ۳۰ بهمن■ به گزارش سایت خانه موسیقی، فراخوان چهارمین مسابقه آهنگسازی کانون آهنگسازان خانه موسیقی برای آهنگسازی ارکستر بادی (چوبی و مسی) و سازهای ضربی منتشر شد. موضوع مسابقه: آهنگسازی برای ارکستر بادی […]