فراخوان عضویت در گروه کُر فارابی تهران

فراخوان عضویت در گروه کُر فارابی تهران این فراخوان از سوی آکادمی موسیقی هنر فارابی تهران؛ نماینده رسمی اپرای هانوفر آلمان؛ جهت کشف و جذب استعدادها و صداهای خاص جهت اجراهای داخلی و خارجی برگزار می گردد. این رقابت برای تمام مقاطع سنی بوده و هیچ محدوویت سنی ندارد. هزینه ثبت نام: رایگان است. انتخاب […]