فراخوان سومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

فراخوان سومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

فراخوان سومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ منتشر شد. آخرین مهلت ارسال مقالات : ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ آخرین مهلت ثبت نام کامل:  ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ برگزاری کنفرانس: ۱۶ مهر ۱۳۹۸ به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی و توسعه کمی و کیفی ادبیات و فرهنگ و بهبود بخشیدن به امور آموزشی […]