جستجو

فراخوان شرکت هنرمندان ایرانی در برنامه تبادل هنری میان ایران و نُه کشور اروپایی

فراخوان شرکت هنرمندان ایرانی در برنامه تبادل هنری میان ایران و نُه کشور اروپایی تمدید شد. مهلت: تمدید تا ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ■ فرصت ثبت نام در فراخوان شرکت هنرمندان ایرانی در برنامه تبادل هنری میان ایران و نُه کشور اروپایی تمدید شد. این برنامه با همکاری بخش فرهنگی اتحادیه اروپا برگزار می شود. ■ […]