فراخوان کارگاه ها و محصولات آموزشی آموزشگاه آزاد دانشگاه علم و فرهنگ

فراخوان کارگاه ها و محصولات آموزشی آموزشگاه آزاد دانشگاه علم و فرهنگ منتشر شد. ثبت‌نام کارگاه های آموزشگاه آزاد دانشگاه علم‌وفرهنگ شروع شد! کارگاه آموزشی #خط_بنایی مدرس: استاد #حمیدرضاکشاورزی_میاندشتی مدت دوره: ۳۰ساعت/ ۵جلسه (دوهفته‌یکبار) زمان: جمعه‌ها ۱۰تا۱۶ محل برگزاری: شعبه وصال کارگاه آموزشی #افترافکت مدرس: استاد #شیدا_رضایی مدت دوره: ۳۶ ساعت زمان: پنجشنبه‌ها ۱۰تا۱۳ محل […]