فراخوان همایش علمی استاد علی محمد اصفهانی

فراخوان همایش استاد علی محمد اصفهانی «کاشی ساز و نقاش روی کاشی در دوره قاجار»

فراخوان همایش علمی استاد علی محمد اصفهانی منتشر شد. مهلت ارسال چکیده مقالات: ۱۵ مهر ۱۳۹۸ به گزارش فستیوارت بر اساس خبر منتشر شده توسط روابط عمومی فرهنگستان هنر، همایش علمی استاد علی‌محمد اصفهانی، کاشی‌کار و نقاش برجسته دوران قاجار، دی‌ماه ۱۳۹۸در فرهنگستان هنر برگزار می‌شود. «همایش استاد علی‌محمد اصفهانی» با تمرکز بر آثار به‌جای‌مانده […]