جستجو

فراخوان بین المللی چندرشته ای پنجمین رقابت «سانسور را متوقف کنید»

فراخوان بین المللی پنجمین رقابت «سانسور را متوقف کنید» ■ مهلت: ۲۴ تیر ۱۳۹۷ ■ این مسابقه یک پروژه بین رشته ای است که رسانه ها، فعالیت ها و انواع مختلف شیوه های خلاق را ترکیب می کند. رقابت امسال با شعار «سانسور را متوقف کنید! شهروندانی برای شهرهای آزاد» برگزار می شود. ≡ واجدین […]