جستجو

تور ۳ روزه درون شهری براساس کتاب “Reinventing your Life”

تور ۳ روزه درون شهری

≡ فراخوان شرکت در تور ۳ روزه درون شهری براساس کتاب “Reinventing your Life” نوشته Dr Jeffrey E. Young بنیانگذار طرح واره درمانی منتشر شد. ≡ روزهای برگزاری: چهارشنبه های تابستان ● ۶ شهریور ۱۳۹۸ ● ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ ● ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ ● در دوتایم ساعت ۱۶ – ۲۰ و ساعت ۱۸-۲۲ ≡ موضوع […]