جستجو

فراخوان سومین جشنواره بین المللی ایران نما (قاب عکس ایران)

فراخوان سومین جشنواره بین المللی ایران نما (قاب عکس ایران) منتشر شد.

■ مهلت: ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
.
≡ شرایط:
■ آثار خود را همراه با مشخصات (زمان و مکان) به پست الکترونیک جشنواره ارسال نمائید.
■ ارسال فرم ثبت نام الزامی ست. جهت دانلود به سایت فیفتاو مراجعه فرمائید.
■ موضوع آثار: لنداسکیپ یا طبیعت، مستند یا مردم شناسی
.
≡ هزینه:
داوری جشنواره رایگان می باشد. هزینه چاپ آثار و کتاب بر عهده شرکت کننده می باشد.
.
≡ راه های ارتباطی:
■ سایت:
● www.FIFTAW.com
■ ایمیل:
● FIFTAWphoto@gmail.com
■ اینستاگرام:
● Instagram.com/FIFTAWverein
■ تلفن تماس:
● ۰۹۱۲۷۲۰۴۰۶۱
■ مکان برگزاری:
● تهران، برج آزادی