جستجو

فراخوان مرکز هنرهای کاربردی آموزش‌های تخصصی دانشگاه علم‌وفرهنگ

≡ فراخوان مرکز هنرهای کاربردی آموزش‌های تخصصی دانشگاه علم‌وفرهنگ منتشر شد. ≡ ■ آغاز ثبت‌نام ورکشاپ‌های هنر کاربردی مرکز آموزش‌های تخصصی دانشگاه علم‌وفرهنگ ■ ■ مجموعه ورکشاپ‌‌های #هنر_کاربردی ■ #بادکنک_آرایی(«۴و۵و۶»و«۱۱و۱۲» اسفند/ ۱۶ تا ۲۰) | مدرس:#علی_طاهری| هزینه: دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان ■ #استاکو (۷و۸و۹ اسفند/ ۱۰ تا ۱۴) | مدرس: #زهره_پورمیرزا |هزینه: ۳۲۰ […]