فراخوان دوره تخصصی رنگرزی، شیبوری و چاپ پارچه

فراخوان دوره تخصصی رنگرزی، شیبوری و چاپ پارچه منتشر شد. مهلت: ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ ≡ دوره شامل آشنایی با انواع پارچه و رنگ و مواد مورد استفاده در انواع تکنیک‌های رنگرزی، شیبوری، چاپ و نقاشی و ایجاد طرح در انواع پارچه شامل موارد زیر می باشد: شناسایی پارچه رنگرزی شیبوری چاپ و نقاشی باتیک (رنگ […]