جستجو

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی دانشجویی جغرافیا و برنامه ریزی

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی دانشجویی جغرافیا و برنامه ریزی توسط انجمن علمی دانشجویی جغرافیا دانشگاه گیلان منتشر شد. ■ مهلت: ۲۸ اسفند ۱۳۹۵■ وجود مسائل و مشکلات در عرصه های شهری، روستایی، محیطی و… علم جغرافیا را بعنوان یک علم برنامه ریزی بر آن می دارد تا به شناخت آن مسائل و برنامه ریزی […]