جستجو

فراخوان بین المللی بورس تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه اکلند در نیوزیلند

فراخوان بین المللی بورس تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه اکلند در نیوزیلند منتشر شده است. ■ مهلت: ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ■ مطالعه زبان، جامعه و فرهنگ در هسته طیف وسیعی از دانشی است که به عنوان علوم انسانی شناخته شده است. برنامه های زبان و فرهنگ دانشگاه AUT بر زبان در گستره وسیع معنایی آن تمرکز […]