جستجو

تمدید مهلت فراخوان طراحی نشان «آباده، شهر جهانی منبت»

فراخوان طراحی نشان آباده، شهر جهانی منبت

■ مهلت: ۱۵ فروردین ۱۳۹۹
■ دبیرخانه دائمی «آباده، شهر جهانی منبت» در نظر دارد به منظور معرفی، حفظ و احیای ارزش های هنری و تاریخی هنر منبت در شهر فرهنگی آباده که با عنوان شهر جهانی منبت در شورای جهانی صنایع دستی به ثبت رسیده ، مسابقه طراحی آرم  «آباده ، شهر جهانی منبت» را متناسب با مؤلفه های هنری، تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی و … آن ، به فراخوان گذارد. لذا از کلیه طراحان گرافیست دعوت بعمل می آید، طرح های خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
.
≡ جوایز:
■ طرح برگزیده: لوح سپاس و هدیه معادل ۵ میلیون تومان