جستجو

فراخوان جلسه ی معارفه ی بیتباکس با حضور استاد «کیا رکنی»

فراخوان جلسه ی معارفه ی بیتباکس با حضور استاد «کیا رکنی» منتشر شد. مهلت ثبت نام: ۲۹ تیر ۱۳۹۷ زمان برگزاری: ۲۹ تیرماه ۱۳۹۷ ■ بیتباکس، به نحوی سوال ها و جواب هایی را ایجاد می کند که هنرمند با استفاده از حنجره ی خودش بدون استفاده از آلات موسیقی، به گونه ایی کارگاخجدید در […]