جستجو

فراخوان ثبت نام بیمه درمان تکمیلی ویژه هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران عضو صندوق اعتباری هنر

ثبت نام بیمه درمان تکمیلی ویژه هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران عضو صندوق اعتباری هنر آغاز شد. ■ مهلت: ۲۱ تیر ۱۳۹۷ ■ بدنبال ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی به اعضاء صندوق اعتباری هنر و براساس قرارداد منعقد شده با «بیمه سرمد» ثبت نام بیمه تکمیلی در یک مرحله (بدون تمدید) و به مدت ۱۰روز […]