فراخوان سی و یکمین جشنواره تئاتر یزد

فراخوان سی و یکمین جشنواره تئاتر یزد منتشر شد.

■ مهلت: ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
■ این جشنواره با از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با همکاری اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن هنرهای نمایشی استان یزد در آبان ماه ۱۴۰۰ به صورت رقابتی برگزار می شود. با توجه به شرایط ناشی از ویروزس کرونا هرگونه تصمیم گیری در مورد اجرای عموم و بازبینی آثار متقاضی یا برگزاری جشنواره منوط به اعلام شرایط از سوی ستاد استانی مقابله با کرونا خواهد بود و بدیهی است برگزاری جشنواره تئاتر فجر نیز از همین رویه پیروی می کند.