فراخوان فضای تئاتر بصری خانه نمایش مهرگان

فراخوان فضای تئاتر بصری خانه نمایش مهرگان منتشر شد. مهلت: ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ فراخوان فضای تئاتر بصری با نگاه ویژه به آثاری که به تلفیق تئاتر با هنرهای تجسمی، موسیقی معاصر و استفاده از تکنولوژی در راستای خلق تکنیک‌های بصری نوین می‌پردازند، توسط خانه نمایش مهرگان منتشر شد. ≡ معرفی برنامه فضای تئاتر بصری جریانی […]