فراخوان دوره های تخصصی تربیت مربی کودکان و نوجوانان

فراخوان دوره های تخصصی تربیت مربی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علم و فرهنگ منتشر شد. مهلت: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ 🍀مرکز آموزش های تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علم و فرهنگ “دپارتمان تربیت مربی کودکان و نوجوانان ” برگزار می نماید: 🌸دوره های تخصصی تربیت مربی کودکان و نوجوانان🌸: […]

فراخوان دوره جامع ،کامل و کاملا تخصصی تربیت مربی نقاشی کودکان

فراخوان دوره جامع ،کامل و کاملا تخصصی تربیت مربی نقاشی کودکان منتشر شد. مهلت: آذر ۱۳۹۷ مرکز آموزش های تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علم و فرهنگ دپارتمان تربیت مربی کودکان و نوجوانان برگزار می نماید: دوره جامع ،کامل و کاملا تخصصی «تربیت مربی نقاشی کودکان» ≡ ویژه ی مربیان کودک «مدرسین،والدین و علاقه مندان […]