فراخوان رقابت Radical Innovation ۲۰۲۰

Radical Innovation Award 2020 Competition

■ مهلت: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
■ رویداد Radical Innovation، یک رقابت در زمینه طرح های نوآورانه برای هتل ها، سفر و مهمان نوازی است که اکنون آماده پذیرش آثار می باشد. این رویداد در زمینه تقویت متفکران خلاق در زمینه مهمان نوازی، مسافرت و طراحی کار می کند.
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ افراد حرفه ای: مبلغ ۲۵۰ دلار برای طراحی، مفهوم یا محصول جدید
■ افراد حرفه ای: مبلغ ۲۵۰ دلار برای طراحی، مفهوم یا محصول موجود
■ دانشجویان: رایگان
.
≡ جوایز:
■ مجموعا مبلغ ۱۸۰۰۰ دلار جایزه برای سال ۲۰۲۰ در نظر گرفته شده است.
■ برنده جایزه بزرگ مبلغ ۱۰,۰۰۰ دلار جایزه نقدی دریافت خواهد کرد.