فراخوان «تور هنری کارگاه تخصصی سینمای جنگ ایران»

فراخوان «تور هنری کارگاه تخصصی سینمای جنگ ایران» توسط مجموعه هنری و موزه خلیج فارس کیش منتشر شد. مهلت ثبت نام : ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ≡ اهداف تور هنری: مجموعه‌ی هنری و موزه خلیج فارس کیش با هدفِ ارتقای دانشِ نظری و مهارت‌های عملیِ علاقمندان هنر سینما، و نیز به منظورِ بازنگریِ تحلیلیِ سینمای جنگ […]

فراخوان چهار تور هنری کارگاه مروری برتاریخ هنر مدرن جزیره کیش

≡ فراخوان چهار تور هنری ـ کارگاه مروری برتاریخ هنر مدرن ـ جزیره کیش توسط مجموعه هنری و موزه خلیج فارس کیش منتشر شد.≡ ■ مهلت ثبت نام : ۴ بهمن ۱۳۹۶ ■   ■ اهداف تور هنری: ایجاد فضای گفتگو و تعامل میان هنرمندان با کارگاه مروری برتاریخ هنر مدرن. ■ اساتید کارگاه: دکتر […]

فراخوان تور هنری کارگاه مروری برتاریخ هنر مدرن در جزیره کیش

≡ فراخوان چهارتورهنری – کارگاه مروری برتاریخ هنر مدرن – جزیره کیش توسط مجموعه هنری و موزه خلیج فارس کیش منتشر شد.≡ ■ مهلت ثبت نام دومین تور : ۲۸ دی ۱۳۹۶ ■ ≡ حد نصاب انجام تور ۸ نفر و حداکثر ظرفیت تور ۲۷ نفر میباشد. ■ اهداف تور هنری : ایجاد فضای گفتگو […]