فراخوان کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران

فراخوان کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران توسط دانشگاه صنعتی مراغه منتشر شد. ■ مهلت ارسال مقالات: ۲ خرداد ۱۳۹۷ ■ نگرش جامع به سیاست ها، برنامه ها و طرح های توسعه شهری و نیز تدوین اهداف یکپارچه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در رأس سیاستگزاری و مدیریت شهری قرار […]