فراخوان جایزه «ون هویی در زمینه نوآوری آموزشی» سال ۲۰۱۸

فراخوان جایزه «ون هویی در زمینه نوآوری آموزشی» سال ۲۰۱۸ توسط سازمان یونسکو منتشر شد. مهلت: ۳۱ تیر ۱۳۹۷ به گزارش فستیوارت بر اساس خبر منتشر شده در وبسایت کمیسیون ملی یونسکو در ایران، سازمان یونسکو با همکاری کمیسیون ملی یونسکوی جمهوری خلق چین و«برنامه نوآوری آموزشی برای توسعه در منطقه آسیا و اقیانوسیه» (APEID)، و […]

فراخوان نخستین دوره جایزه ملی یادگیری الکترونیکی

فراخوان نخستین دوره جایزه ملی یادگیری الکترونیکی توسط کرسی یونسکو در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیکی منتشر شد. ■ مهلت: ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ ■ کرسی یونسکو در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیکی، نخستین دوره جایزه ملی یادگیری الکترونیکی را برگزار می‌کند. هدف از اجرای این برنامه، فرهنگ‌سازی در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیکی، شناسایی و تشویق […]

فراخوان جوایز بین‌المللی سوادآموزی یونسکو ۲۰۱۸

فراخوان جوایز بین‌المللی سوادآموزی یونسکو ۲۰۱۸ منتشر شده است. ■ مهلت: ۷ خرداد ۱۳۹۷ ■ یونسکو از سال ۱۹۶۷، هر سال برنامه جوایز بین‌المللی سوادآموزی را برگزار می‌نماید. هدف از اعطای این جوایز در جهان، تقدیر از فعالیت‌های شاخص و برجسته‌ای است که در زمینه سوادآموزی توسط افراد و سازمان‌های دولتی و غیردولتی کشورهای عضو […]

فراخوان جایزه بین‌المللی سلطان حمدبن عیسی الخلیفه

فراخوان جایزه بین‌المللی سلطان حمدبن عیسی الخلیفه در زمینه استفاده از فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات در آموزش منتشر شد. ■ مهلت: ۵ مهر ۱۳۹۶ ■ سازمان یونسکو با همکاری دولت بحرین، امسال نیز برنامه “جایزه بین‌المللی سلطان حمدبن عیسی‌الخلیفه در زمینه استفاده از فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات در آموزش” را برگزار می‌کند. موضوع جایزه امسال (۲۰۱۷)، […]