فراخوان کارگاه «خط نگاره،نگاه نو،اندیشه نو»

≡ فراخوان کارگاه «خط نگاره،نگاه نو،اندیشه نو» ≡ ≡ مدرس: بهمن پناهی ≡ ■ دانش آموخته ی دانشگاه سوربن پاریس ،خوشنویس و پژوهشگر هنر ■ ■ در این کارگاه هریک از هنرجویان موضوعی را انتخاب و در ۵ جلسه ی سه ساعته پروژه ی عملی در جلسات نقد و روش شناسی گروهی به سرانجام می‌رسد […]