انتشار نتایج مسابقه طراحی نشان هواپیمایی دنا

نتایج نهایی مسابقه طراحی نشان هواپیمایی دنا منتشر شد. برگزارکنندگان این رقابت که به سبب عدم اطلاع رسانی پیوسته و عمومی، مورد سوال قرار گرفته بودند، در نهایت برندگان مسابقه را معرفی کردند. در خبر منتشر شده درباره این رویداد آمده است که: به گزارش روابط عمومی شرکت هواپیمایی دنا پیشتر نیز اعلام شده بود […]